Projekty unijne

„DUET” Henryk Kędzia spółka jawna realizuje projekt dofinansowany z
Funduszy Europejskich pod tytułem: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy
„DUET” Henryk Kędzia spółka jawna.

Celem projektu jest wsparcie bieżącej działalności firmy oraz
zapewnienie jej płynności finansowej, w związku z trudnościami
finansowymi spowodowanymi przez COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 272.423,40 PLN

photo